รายละเอียด | –

วัตถุประสงค์ | เทคโนโลยีการเกษตร เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย

จัดโดย | ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณฯ)

ประเภทกิจกรรม | งานประจำปี-จำหน่ายสินค้า

สถานที่จัดกิจกรรม | ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณฯ) ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันที่จัดกิจกรรม | 7 – 10 ธันวาคม 2561

กำหนดการ | –

ราคาบัตร | ฟรี

วันที่จำหน่ายบัตร | –

สถานที่จำหน่ายบัตร | –

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ | โทร. 061 558 5280-1

สถานที่ | ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณฯ) ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เว็บไซต์ | http://www.agr.ku.ac.th/

เฟซบุ้ก | ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ – ไร่สุวรรณ

ขอบคุณข้อมูลและภาพ | ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ – ไร่สุวรรณ

สถานที่: Array